Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

PTA & Examen

Ouders

Beste ouder en/of verzorger,
Voor u hebben we de meest gevraagde informatie per onderwerp geordend. Veel informatie die ook in onze schoolgids te vinden is.
Als u nog vragen heeft over bepaalde onderwerpen of de voor u belangrijke informatie niet kunt vinden, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met de teamleider, Mw. J. Noordendorp.

Op de pagina voor de leerlingen staat informatie die ook voor u interessant is. Deze informatie hebben we in leerling taal geschreven en vindt u onder de knop Leerlingen.

Hieronder kunt u ons reglement vinden, in overzichtelijke bestanden.

Schoolregels en Gedragsregels
Social Media reglement
Privacyreglement ZAAM

Daarnaast hebben wij een tevredenheidsonderzoek gedaan onder ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen.
Hieronder kunt u de resultaten bekijken.

Tevredenheidsonderzoek ouders
Tevredenheidsonderzoek leerling

PTA & Examen

CE-boekje

De PTA boekjes voor MAVO 3 en 4 en HAVO 4 en 5 vind je hieronder:

PTA boekje mavo cohort 2022 – 2024
PTA boekje mavo cohort 2023 -2025
PTA boekje havo cohort 2022 – 2024
PTA boekje havo cohort 2023 – 2025

Addendum PTA Sweelinck College november 2023

Addendum PTA december 2023 tekstuele wijzigingen PTA-boekjes havo & mavo cohort 2022-2025

PTA Addenda december 2023 cohort 2022-2024

PTA Addenda december 2023 cohort 2023-2025

Hierin staat de lesinhoud per vak, ons Examenreglement én het algemene Examenreglement. Het is handig als u hiervan goed op de hoogte bent, zodat uw kind hierin ook optimaal kunt begeleiden vanuit thuis.

De boekjes met alle informatie over het Sectorwerkstuk in mavo 4 en het Profielwerkstuk in havo 5 vindt u hier:

Profielwerkstuk mavo 4 economie
Profielwerkstuk mavo 4 techniek
Profielwerkstuk mavo 4 zorg en welzijn
Profielwerkstuk havo 5

Examencommissie

De Examencommissie bestaat uit een examensecretaris en twee leden. De examensecretaris is mevrouw el Kabir en de leden zijn mevrouw Noordendorp en de heer Visser. Om in contact te komen met de Examencommissie, kun u een mail sturen naar examencommissie@sweelinckcollege.nl