Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding

Leerlingen

Beste leerling van het Sweelinck College. Deze pagina is voor jou om informatie te vinden over het Sweelinck College. Je kunt doorklikken naar de verschillende onderwerpen die je ziet bij de knoppen.

Privacyreglement ZAAM
Social Media reglement

Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding

Sweelinck stimuleert bewuste keuze voor wie de leerling wil zijn in de wereld van morgen.’

Velen zullen bij vakkenpakket en studiekeuze in het voortgezet onderwijs meteen denken aan de decaan, bij wie je terecht kon voor folders over vervolgopleidingen of een adviesgesprek. Tegenwoordig speelt ook de mentor hierin een belangrijke rol. Het Sweelinck College heeft zich ten doel gesteld om het landelijk ingevoerde ‘decanaat nieuwe stijl’, dat sinds 2000 door de rijksoverheid is ingezet, een vaste vorm te geven en deze te borgen.

Door de grote en snelle veranderingen in de wereld, onze maatschappij en op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat jongeren goed weten wat ze willen, kunnen én willen durven leren. Uit onderzoek blijkt dat jongeren tot 25 jaar moeite hebben met het benoemen van hun sterke punten en het maken van plannen voor hun toekomst. Iemand die de leerling van dichtbij kent, kan daarbij het beste helpen. Op school is dat de mentor.

Daarom zijn de mentoren het eerste aanspreekpunt en de decaan/LOB-coördinator ondersteunt de mentor bij de hulp aan leerlingen bij het kiezen van een vervolgstap in hun (studie)loopbaan en de uitvoering van het programma voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De mentor helpt de leerling te zien wie hij is, wat hij graag wil en wat hij daarvoor nodig heeft. Dit proces noemen wij loopbaanoriëntatie en -begeleiding, kortgezegd LOB. De doelstelling van LOB is dus veel breder dan alleen het begeleiden van de leerling tot een bewuste keuze voor een vakkenpakket en vervolgopleiding.

Ook de rol van ouders is van belang in de loopbaanontwikkeling van hun zoon of dochter. Vaak zijn ouders en familieleden een rolmodel. Daarom roept het Sweelinck College ouders op om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte blijven, zodat ze in de gelegenheid blijven om hun kind goed te helpen bij het bewust en weloverwogen kiezen. De driehoekgesprekken met de mentor, de ouderavonden op het Sweelinck College én het samen bezoek van voorlichtingsactiviteiten (Open Dag, meeloopdag, proefstuderen) van vervolgopleidingen zijn daartoe een goed middel.

Op het Sweelinck begint LOB in de eerste klas. Aan de hand van (praktijkgerichte)opdrachten en activiteiten, denken leerlingen na over zichzelf, over hun kwaliteiten en hun interesses. Ook over hun mogelijkheden én wat ze nodig hebben om ergens in uit te blinken. De voorlichtingsactiviteiten en -ouderavonden zijn bedoeld om onze leerlingen én hun ouders van de meest actuele informatie te voorzien.

Brochure ‘Na Sweelinck’