Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Ziek melden / Verlof

Ouders

Beste ouder en/of verzorger,
Voor u hebben we de meest gevraagde informatie per onderwerp geordend. Veel informatie die ook in onze schoolgids te vinden is.
Als u nog vragen heeft over bepaalde onderwerpen of de voor u belangrijke informatie niet kunt vinden, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met de teamleider, Mw. J. Noordendorp.

Op de pagina voor de leerlingen staat informatie die ook voor u interessant is. Deze informatie hebben we in leerling taal geschreven en vindt u onder de knop Leerlingen.

Hieronder kunt u ons reglement vinden, in overzichtelijke bestanden.

Schoolregels en Gedragsregels
Social Media reglement
Privacyreglement ZAAM

Daarnaast hebben wij een tevredenheidsonderzoek gedaan onder ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen.
Hieronder kunt u de resultaten bekijken.

Tevredenheidsonderzoek ouders
Tevredenheidsonderzoek leerling

Ziek melden & verlof aanvragen

Ziek

  • Als uw kind ziek is, kunt u dat melden via de voicemail op nummer 020-5721150 of via Magister.
  • Dus niet via de mail of bij de mentor.
  • In het telefonische keuzemenu kiest u voor optie 1.
  • Vermeld naam, klas en uw relatie tot de leerling.
  • Doe dit alstublieft binnen 24 uur nadat uw kind ziek is geworden, anders kan bijvoorbeeld de mogelijkheid om een gemiste toets in te halen vervallen.
  • Elke dag dat uw kind ziek is moet u dit op deze manier aan ons laten weten.

De voicemailberichten worden in de loop van de ochtend afgeluisterd en dan verwerkt in Magister. Het kan dus even duren voordat u de code ZB in magister ziet verschijnen. ZB betekent ‘ziek bevestigd’. Voicemail berichten worden gedurende het lopende schooljaar bewaard.

Wij hebben aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig ziek en/of afwezig zijn. Daarom hebben wij het ziekteverzuimbeleid volgens MAZL (Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen) in het schoolreglement opgenomen.

Lees verder in het Artikel over MAZL voor leerling, ouders en schoolmedewerkers

Externe afspraak onder schooltijd:

Afspraken bij de huisarts/tandarts/orthodontist/ziekenhuis o.i.d. kunnen telefonisch gemeld worden.

In het keuzemenu kiest u dan voor optie 2.

U krijgt een medewerker aan de telefoon en  deze meldingen worden geregistreerd  in Magister.

Leerlingen kunnen ook hun afspraak laten zien door hun afsprakenkaart mee te nemen of door een andere vorm van bevestiging te laten zien dat ze een afspraak hebben.

Op Magister herkenbaar: MA = medisch afgehandeld.

Speciaal verlof

Wilt u vanwege bijzondere omstandigheden speciaal verlof aanvragen, dan moet u hiervoor een aanvraagformulier invullen. Deze kunt u hieronder vinden en invullen.

Aanvraagformulier vakantieverlof
Aanvraagformulier wegens gewichtige omstandigheden

Verzuimprotocol

Hieronder vindt u ons verzuimprotocol voor het schooljaar 2022-2023.
Leest u dit goed door zodat u bekend bent met de procedure bij verzuim.

Verzuimprotocol