Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Ziek melden / Verlof

Ouders

Beste ouder en/of verzorger,
Voor u hebben we de meest gevraagde informatie per onderwerp geordend. Veel informatie die ook in onze schoolgids te vinden is.
Als u nog vragen heeft over bepaalde onderwerpen of de voor u belangrijke informatie niet kunt vinden, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met één van de teamleiders.

Onderbouw: Dhr. Y. Azoubairi (y.azoubairi@sweelinckcollege.nl)
Bovenbouw: Mw. G. Bruijne (g.bruijne@sweelinckcollege.nl)

Op de pagina voor de leerlingen staat informatie die ook voor u interessant is. Deze informatie hebben we in leerling taal geschreven en vindt u onder de knop Leerlingen.

Hieronder kunt u ons reglement vinden, in overzichtelijke bestanden.

Schoolregels en Gedragsregels
Social Media reglement
Privacyreglement ZAAM

Daarnaast hebben wij een tevredenheidsonderzoek gedaan onder ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen.
Hieronder kunt u de resultaten bekijken.

Tevredenheidsonderzoek ouders
Tevredenheidsonderzoek leerling

Ziek melden & verlof aanvragen

Ziek

Ouders en verzorgers moeten hun zoon/dochter ziek melden via  020-5721150.

In het keuzemenu kiest u dan voor optie 1.

Vermeld naam, klas en relatie tot kind/leerling.

De voicemail wordt afgeluisterd door de medewerker en verwerkt in Magister. Mails met voicemail berichten worden bewaard tot einde schooljaar.

Iedere dag dat de leerling ziek is dient er gebeld te worden naar school.

Leerlingen moeten binnen 24 uur ziek gemeld worden, daarna is het niet meer mogelijk om de ongeoorloofde absentie weg te halen.

Ziek melden via infomail of mentor is niet mogelijk.

Op Magister herkenbaar: ZB = ziek bevestigd

 

Externe afspraak binnen schooltijd:

Afspraken bij de huisarts/tandarts/orthodontist/ziekenhuis o.i.d. kunnen telefonisch gemeld worden.

In het keuzemenu kiest u dan voor optie 2.

U krijgt een medewerker aan de telefoon en  deze meldingen worden geregistreerd  in Magister.

Leerlingen kunnen ook hun afspraak laten zien door hun afsprakenkaart mee te nemen of door een andere vorm van bevestiging te laten zien dat ze een afspraak hebben.

Op Magister herkenbaar: MA = medisch afgehandeld.

Speciaal verlof:

Wilt u speciaal verlof aanvragen voor bijzondere omstandigheden, dan moet hiervoor een aanvraagformulier worden ingevuld. Deze zijn hieronder te vinden en moeten bij de betreffende teamleider worden ingeleverd.

Extra verlof voor vakantie
Extra verlof voor gewichtige omstandigheden

Verzuimprotocol:

Hieronder vindt u ons verzuimprotocol voor het schooljaar 2022-2023.

Leest u dit goed door zodat u bekend bent met de procedure bij verzuim.

Verzuimprotocol 22-23