Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Planning & Vakanties

Ouders

Beste ouder en/of verzorger,
Voor u hebben we de meest gevraagde informatie per onderwerp geordend. Veel informatie die ook in onze schoolgids te vinden is.
Als u nog vragen heeft over bepaalde onderwerpen of de voor u belangrijke informatie niet kunt vinden, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met de teamleider, Mw. A. Jonkman.

Op de pagina voor de leerlingen staat informatie die ook voor u interessant is. Deze informatie hebben we in leerling taal geschreven en vindt u onder de knop Leerlingen.

Hieronder kunt u ons reglement vinden, in overzichtelijke bestanden.

Schoolregels en Gedragsregels
Social Media reglement
Privacyreglement ZAAM

Daarnaast hebben wij een tevredenheidsonderzoek gedaan onder ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen.
Hieronder kunt u de resultaten bekijken.

Tevredenheidsonderzoek ouders
Tevredenheidsonderzoek leerling

Jaarplanning en vakanties

Belangrijke data schooljaar 2023-2024:

 • 08-09-2023 Poldersport leerjaar 1 t/m 3
 • 13-09-2023 Filmdag Bekijk het Leerjaar 1
 • 21-09-2023 Ouderavond alle leerjaren
 • 2-10-2023 Kickoff profielwerkstukken
 • 5-10-2023 Dag van de leraar
 • 5-10-2023 viering 10 jaar ZAAM
 • 10-10-2023 Carrièrecoach
 • 12-10-2023 Ouderraad
 • 17-10-2023 Klassenbespreking leerjaar 1 en 2
 • 19-10-2023 Cinekid
 • 20-10-2023 Cinekid
 • Herfstvakantie 21-10-2023 t/m 29-10-2023
 • 30-10-2023 Scholingsdag
 • 31-10-2023 Klassenbespreking leerjaar 3 t/m 5
 • 6-11-2023 Carrièrecoach
 • 7-11-2023 Carrièrecoach
 • 08-11-2023 – 14-11-2023 Toetsweek I Examenklassen
 • 17-11-2023 Scholen Arena
 • 18-11-2023 Scholen Arena
 • 20-11-2023 Voorlichting keuze Frans en Spaans
 • 23-11-2023 Bezoek Stedelijk museum
 • 28-11-2023 Voorlopige keuzeformulier inleveren
 • 29-11-2023 t/m 05-12-2023 Toetsweken leerjaar 1 t/m 3 mavo en 4 havo
 • 07-12-2023 Inhalen gemiste toetsweektoetsen
 • 08-12-2023 Paarse vrijdag
 • 12-12-2023 Mavo-Havo Volleybaltoernooi
 • 14-12-2023 Trendsporten-5 Havo
 • 15-12-2023 Leren schrijven van motivatiebrieven en sollicitatietraining
 • 18-12-2023 Inleveren 1e versie PWS
 • 19-12-2023 Driehoeksgesprekken en definitieve keuze taal leerjaar 2
 • 19-12-2023 Definitieve keuze vakkenpakket mavo 3
 • 20-12-2023 Trendsporten-5 havo
 • 21-12-2023 Zaalvoetbaltoernooi (onder voorbehoud)
 • 21-12-2023 Leren schrijven van motivatiebrieven en sollicitatietraining
 • 22-12-2023 Decemberviering
 • 23-12-2023 t/m 07-01-2024 Kerstvakantie
 • 08-01-2024 Scholingsdag
 • 08-01-2024 Start nieuw rooster leerjaar 2 en mavo 3
 • 09-01-2024 Deadline inleveren motivatiebrieven
 • 09-01-2024 Sollicitatietraining
 • 15-01-2024 Inleveren profielwerkstukken
 • 16-01-2024 Presentaties profielwerkstukken
 • 16-01-2024 Deadline! Inleveren motivatiebrieven
 • 16-01-2024 Sollicitatietraining JINC-leerroute mavo en havo
 • 17-01-2024 t/m 23-01-2024 Toetsweek II examenklassen
 • 23-01-2024 Klassenbespreking leerjaar 1 en 2
 • 24-01-2024 Lesjesmiddag
 • 25-01-2024 Schaatsen klas 1 en 2
 • 29-01-2024 Topscore promolessen leerjaar 1
 • 30-01-2024 Topscore promolessen leerjaar 2
 • 30-01-2024 Sollicitatietraining 3 mavo
 • 30-01-2024 Klassenbespreking leerjaar 3 t/m 5
 • 01-02-2024 PWS presentatie
 • 06-02-2024 Sollicitatietraining 3 havo
 • 06-02-2024 Lesjesmiddag
 • 07-02-2024 Poldertheater 3e klassen
 • 10-02-2024 Open huis
 • 14-02-2024 Open huis
 • 17-02-2024 t/m 25-02-2024 Voorjaarsvakantie
 • 27-02-2024 Scholingsdag
 • 27-02-2024 Student in de klas-HVA/Overstap naar HBO
 • 28-02-2024 5 Havo Hoe kies ik?
 • 06-03-2024 Voorprogramma; theatergroep Signatuur Onbekend voor de voorstelling ‘Later begint NU!’
 • 07-03-2024 Keuze havo 3
 • 12-03-2024 4STRAX (Hogescholen en Uni’s)
 • 14-03-2024 Vakkenpakketkeuze formulier terug
 • 20-03-2024 t/m 26-03-2024 Toetsweken leerjaar 1 t/m 3 mavo, 4 havo en examenleerlingen
 • 28-03-2024 Inhalen gemiste toetsweektoetsen
 • 29-03-2024 Inhalen gemiste toetsweektoetsen
 • 01-04-2024 2e paasdag
 • 02-04-2024 Scholingsdag
 • 02-04-2024 Briefing Bliksemstage
 • 09-04-2024 Rapportbespreking-defintieve af en opstroom bespreken samen met zorgcoordinator en decaan. Voorlopige profielkeuze havo 3.
 • 10-04-2024 Suikerfeest
 • 16-04-2024 Driehoeksgesprekken. Definitieve profielkeuze havo 3.
 • 18-04-2024 Herkansing toetsweek I en II
 • 19-04-2024 Herkansing toetsweek I en II
 • 23-04-2024 Bespreking examenklassen
 • 25-04-2024 Briefing Bliksemstage
 • 27-04-2024 t/m 12-05-2024 Meivakantie
 • 14-05-2024 CE examens
 • 15-05-2024 CE examens
 • 16-05-2024 CE examens
 • 20-05-2024 Tweede Pinksterdag
 • 22-05-2024 Trendsporten 3 mavo en 4 havo
 • 29-05-2024 Laatste dag CE Examens tijdvak 1
 • 30-05-2024 Trendsporten 3 mavo en 4 havo
 • 31-05-2024 Schoolfeest
 • 03-06-2024 Projectweek/Schoolreisje
 • 10-06-2024 Softbaltoernooi
 • 18-juni-2024 Start CE examens tijdvak 2
 • 26-06-2024 t/m 02-07-2024 Toetsweken leerjaar 1 t/m 3 mavo en 4 havo
 • 03-07-2024 Inhalen gemiste toetsweektoetsen en herkansing toetsweek I en II
 • 03-07-2024 Inhalen LO onderdelen
 • 04-07-2024 Inhalen gemiste toetsweektoetsen en herkansing toetsweek I en II
 • 05-07-2024 Diploma-uitreiking
 • 08-07-2024 Projectdag
 • 09-07-2024 Definitieve overgangsvergadering
 • 09-07-2024 Projectdag
 • 10-07-2024 Revisievergadering en projectdag
 • 11-07-2024 Rapport ophalen
 • 12-07-2024 Sportdag
 • 15-07-2024 Boeken inleveren
 • 16-07-2024 Afsluiting BBQ
 • 17-07-2024 Afronden en voorbereiden nieuwe schooljaar
 • 18-07-2024 Personeelsuitje

Toetsweken en & PTA-weken

Toetsweken/ PTA-weken leerjaar 1 en 2 (+4 HAVO)

29-11-2023 t/m 05-12-2023
20-03-2024 t/m 26-03-2024
26-06-2024 t/m 02-07-2024

PTA-weken leerjaar 4 VMBO-T en 5 HAVO

08-11-2023 – 14-11-2023
17-01-2024 – 23-01-2024
20-03-2024 – 26-03-2024

Schoolvakanties:

Herfstvakantie 21-10-2023 t/m 29-10-2023
Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024
Tweede Paasdag 01-04-2024
Meivakantie 27-04-2024 t/m 12-05-2024
Hemelvaartsdag 09-05-2024
Tweede Pinksterdag 20-05-2024
Zomervakantie 22-07-2024 t/m 01-09-2024