Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Ondersteuning

Groep 8 / Open dagen - Een bewuste keuze

De ene middelbare school is de andere niet. Er zijn vaak grote verschillen in pedagogische benadering, omvang en sfeer. Het belangrijkste van alles is dat uw kind op een school terechtkomt waar het zich helemaal thuisvoelt. En waar het zich onbelemmerd kan ontwikkelen.

Het Sweelinck College is dé school voor mavo en havo in Amsterdam Zuid. Met circa 340 leerlingen zijn we een relatief kleine school, waardoor we veel individuele aandacht kunnen bieden. Bij het Sweelinck College gaat het niet alleen om de intellectuele ontwikkeling, maar ook om de sociale en creatieve ontplooiing van de leerling.

Ontwikkeling

Alle leerlingen in onze brugklassen krijgen twee jaar de kans om te ontdekken welk niveau het beste bij hen past.

Vind je een vak moeilijk, of heb je bepaalde uitleg nog niet begrepen? Dan kun je twee keer in de week naar de steunlessen komen. Vakdocenten geven dan extra uitleg en helpen jou in korte of langere tijd eventuele achterstanden weg te werken.

Docenten zijn er op uit om leerlingen te blijven helpen hun ambities waar te maken.

Ondersteuning

Het Sweelinck College is sterk in begeleiding en ondersteuning. Het ondersteuningsteam, waarin de mentor de spil is, kijkt steeds waar iets extra’s nodig is.

De leerling in beeld
Op het Sweelinck College zitten heel diverse, leuke leerlingen die uit verschillende plekken van onze stad (en omstreken) komen. We zijn een kleine en overzichtelijke school. Leerlingen kennen elkaar goed en de docenten kennen alle leerlingen. Vanuit een goede sfeer, en je veilig en thuis voelen, ontstaat een prettige omgeving om te leren. Schooluitjes, speciale projecten, veel mentor tijd en aandacht voor de sfeer in de klas zijn middelen die we inzetten om een goede leeromgeving te faciliteren.

Mentoruur
Tijdens wekelijkse mentoruren houdt de mentor overzicht over de klas en de ontwikkeling die de leerlingen doormaken. Leerlingen kunnen dan ook alles bespreken dat ze graag willen delen of waar ze vragen over hebben. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Elke week is er tweede mentoruur per week gereserveerd voor werkhouding en – aanpak. Hoe leer je nu eigenlijk? Hoe werken je hersenen, en welke aanpak past bij jou? We streven naar effectief leren en presteren. Niet alleen goede leertechnieken, maar ook een positieve houding en motivatie zijn belangrijk.

De leerling centraal
Voor al onze leerlingen geldt dat ze goed gemonitord worden om zeker te zijn dat ze het onderwijs krijgen wat ze verdienen. Resultaten worden bijgehouden in Magister. De vakdocent, de mentor en het zorgteam bespreken dit regelmatig en trekken snel aan de bel bij opvallende zaken.

Drie keer per jaar zijn er driehoekgesprekken. De leerling, ouder/verzorger en mentor komen samen. De leerling vertelt hoe het gaat en indien nodig wordt een verbeterplan gemaakt.

Aandacht voor rekenen en taal
Leerlingen worden bij aanvang van het eerste schooljaar getoetst op hun taal en rekenvaardigheden met een methode onafhankelijk leerlingvolgsysteem (AMN). Hierbij zorgen heldere rapportages voor inzicht in welke vaardigheden goed beheerst worden en waar extra aandacht nodig is. Omdat deze toetsen tweejaarlijks worden afgenomen kan in voortgangsrapportages de persoonlijke groei van leerlingen betrouwbaar en goed in beeld worden gebracht. De uitkomsten leveren ook mogelijkheid om differentiatiegroepen samen te stellen waarmee extra ondersteuningslessen worden georganiseerd.

Zie in de bijlage alle informatie over de (extra) ondersteuning die wij onze leerlingen kunnen bieden:

Overzicht ondersteuning Sweelinck College