Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Ondersteuning

Ouders

Beste ouder en/of verzorger,
Voor u hebben we de meest gevraagde informatie per onderwerp geordend. Veel informatie die ook in onze schoolgids te vinden is.
Als u nog vragen heeft over bepaalde onderwerpen of de voor u belangrijke informatie niet kunt vinden, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met de teamleider, Mw. J. Noordendorp.

Op de pagina voor de leerlingen staat informatie die ook voor u interessant is. Deze informatie hebben we in leerling taal geschreven en vindt u onder de knop Leerlingen.

Hieronder kunt u ons reglement vinden, in overzichtelijke bestanden.

Schoolregels en Gedragsregels
Social Media reglement
Privacyreglement ZAAM

Daarnaast hebben wij een tevredenheidsonderzoek gedaan onder ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen.
Hieronder kunt u de resultaten bekijken.

Tevredenheidsonderzoek ouders
Tevredenheidsonderzoek leerling

Ondersteuning

Het Sweelinck College is sterk in begeleiding en ondersteuning. Het ondersteuningsteam, waarin de mentor de spil is, kijkt steeds waar iets extra’s nodig is.

Mentoruur

Tijdens wekelijkse mentoruren houdt de mentor overzicht over de klas en de ontwikkeling die de leerlingen doormaken. Leerlingen kunnen dan bespreken wat ze graag willen delen of waar ze vragen over hebben. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en hun ouders of verzorgers.

Elke week is er een tweede mentoruur  gereserveerd voor werkhouding en aanpak. Hoe leer je nu eigenlijk? Hoe werken je hersenen en welke aanpak past bij jou? We streven naar effectief leren en presteren. Niet alleen goede leertechnieken, maar ook een positieve houding en motivatie zijn belangrijk.

De leerling centraal

Voor al onze leerlingen geldt dat ze goed gemonitord worden om zeker te zijn dat ze het onderwijs krijgen wat ze verdienen. Resultaten worden bijgehouden in Magister. De vakdocent, de mentor en het zorgteam bespreken dit regelmatig en trekken snel aan de bel bij opvallende zaken.

Drie keer per jaar zijn er driehoeksgesprekken. De leerling, mentor en ouder of verzorger komen dan samen. De leerling vertelt hoe het gaat en indien nodig wordt een verbeterplan gemaakt.

Aandacht voor rekenen en taal

Leerlingen worden bij aanvang van het eerste schooljaar getoetst op hun taal en rekenvaardigheden met een methode onafhankelijk leerlingvolgsysteem (AMN). Hierbij zorgen heldere rapportages voor inzicht in welke vaardigheden goed beheerst worden en waar extra aandacht nodig is. Omdat deze toetsen tweejaarlijks worden afgenomen kan in voortgangsrapportages de persoonlijke groei van leerlingen betrouwbaar en goed in beeld worden gebracht. De uitkomsten leveren ook mogelijkheid om differentiatiegroepen samen te stellen waarmee extra ondersteuningslessen worden georganiseerd.

Steunles en maatwerk

Bekijk de pagina met uitleg over steunles en maatwerk.

Zie bijlage voor alle informatie over de (extra) ondersteuning die wij onze leerlingen bieden:

Overzicht ondersteuning Sweelinck College