Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Ouderavonden & Ouderraad

Ouders

Beste ouder en/of verzorger,
Voor u hebben we de meest gevraagde informatie per onderwerp geordend. Veel informatie die ook in onze schoolgids te vinden is.
Als u nog vragen heeft over bepaalde onderwerpen of de voor u belangrijke informatie niet kunt vinden, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met de teamleider, Mw. J. Noordendorp.

Op de pagina voor de leerlingen staat informatie die ook voor u interessant is. Deze informatie hebben we in leerling taal geschreven en vindt u onder de knop Leerlingen.

Hieronder kunt u ons reglement vinden, in overzichtelijke bestanden.

Schoolregels en Gedragsregels
Social Media reglement
Privacyreglement ZAAM

Daarnaast hebben wij een tevredenheidsonderzoek gedaan onder ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen.
Hieronder kunt u de resultaten bekijken.

Tevredenheidsonderzoek ouders
Tevredenheidsonderzoek leerling

Oudergesprekken

Wij vinden het heel prettig om de ouders / verzorgers van onze leerlingen persoonlijk te ontmoeten en te spreken. De betrokkenheid van ouders bij de school waarderen wij enorm.

Twee keer per jaar zijn er driehoekgesprekken. De leerling, ouder / verzorger en mentor komen samen om de voortgang te bespreken rondom rapport periode 1 en 2. De leerling vertelt hoe het gaat en indien nodig wordt een verbeterplan gemaakt.

Zie de jaarplanning voor de data van deze gesprekken en andere informatiebijeenkomsten.

Mocht u buiten georganiseerde momenten om vragen hebben aan de mentor of vakdocenten, dan kunt u hen mailen voor het maken van een (telefonische) afspraak. Alle mailadressen vindt u onder het kopje ‘Mentoren’.

Ouderraad

Op het Sweelinck College bestaat er ook een ouderraad. Deze groep komt ongeveer 4 keer per jaar samen om met de school mee te denken. Mocht u interesse hebben om zich aan te melden voor de ouderraad, dan kunt u een formulier aanvragen via de mentor van uw kind.