Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Schoolgids

Ouders

Beste ouder of verzorger, voor u hebben we belangrijke informatie per onderwerp geordend. Informatie die ook in onze schoolgids te vinden is. Wanneer u nog vragen heeft over bepaalde onderwerpen of de voor u belangrijke informatie niet kunt vinden, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met de adjunct-directeur mevrouw G. Bruijne (g.bruijne@sweelinckcollege.nl).

Op de pagina Leerlingen staat informatie die ook voor u interessant kan zijn.