Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Aanmelden

Groep 8 / Open dagen - Een bewuste keuze

De ene middelbare school is de andere niet. Er zijn vaak grote verschillen in pedagogische benadering, omvang en sfeer. Het belangrijkste van alles is dat uw kind op een school terechtkomt waar het zich helemaal thuisvoelt. En waar het zich onbelemmerd kan ontwikkelen.

Het Sweelinck College is de school voor mavo en havo in Amsterdam Zuid. Met circa 370 leerlingen zijn we een relatief kleine school, waardoor we meer individuele aandacht kunnen bieden. Bij het Sweelinck College gaat het niet alleen om intellectuele ontwikkeling, maar ook om de sociale en creatieve ontplooiing van de leerling. U leest er alles over in onze schoolgids.

Vind je een vak moeilijk? Daar hebben wij het Sweelinckuur voor. Twee keer in de week kies je een vak waarvoor je graag nog wat extra hulp wilt. Deze keuze mag je zelf maken, uiteraard kan je mentor je hiermee helpen.

Kansen

Brugklasleerlingen die van hun basisschool het advies vmbo-t/havo hebben gekregen, worden in een volwaardige havo-klas geplaatst. Leerlingen hebben op het Sweelinck College twee jaar de kans om te laten zien dat zij de havo aankunnen. Zij kunnen tussendoor niet verplicht terugverwezen worden naar de mavo. Leerlingen kunnen wel doubleren of in overleg met ouders en school zelf de keuze maken om alsnog over te stappen naar de mavo.

Op het Sweelinck College denken we ook graag mee. Als we zien dat een leerling beter tot zijn/haar recht komt op de mavo/havo dan bespreken we dat altijd met de leerling en ouders. Het afgelopen jaar hebben bijvoorbeeld 10 leerlingen de overstap gemaakt van mavo 1 naar havo 2.

Op het Sweelinck kun je omhoog klimmen!

Aanmelden

Het aanmelden op de middelbare school is een spannend proces.

Door de centrale loting en matching komt het elk jaar voor dat leerlingen niet worden aangenomen op de school van hun eerste keuze.

Het Sweelinck College loot echter niet. Indien je ons op nummer 1 zet kun je er van uit gaan dat je hier volgend schooljaar kunt beginnen!

INSCHRIJVEN

U kunt uw kind op afspraak inschrijven voor de brugklas op het Sweelinck College tussen 09.00 uur – 15.30 uur

Leerlingen worden aan de hand van de Amsterdamse kernprocedure PO/VO (ELKK) aangemeld.

Het Sweelinck College volgt de Kernprocedure die in Amsterdam is afgesproken. U bepaalt samen met uw zoon of dochter de scholen waarin u interesse heeft. De school waar de voorkeur naar uit gaat, plaatst u op de eerste plaatst en zo vult u de lijst aan. Onze ervaring is dat we de afgelopen schooljaren voldoende plaats hebben voor alle leerlingen die het Sweelinck College op de eerste plaats hebben gezet.

Klikt u hier voor het aanmeldformulier.  Aanmeldformulier Brugklas 2022-2023

Het zou fijn zijn, als u het formulier zoveel mogelijk ingevuld en geprint meeneemt. Naast het formulier neemt een ID-kaart of paspoort van uw zoon of dochter mee en de voorkeurslijst waarop het Sweelinck op de eerste plaats staat.

Leerlingen met een vmbo-t (mavo) advies, een dubbeladvies vmbo-t/havo of een havo advies kunnen zich aanmelden op onze school. Ook leerlingen met een vmbo-t+ LWOO zijn van harte welkom op het Sweelinck College.

Samenvattend:

Bij aanmelding dient u het volgende mee te nemen:

  • het aanmeldformulier van de basisschool (VO formulier)
  • de ingevulde voorkeurslijst
  • Het Sweelinck Inschrijfformulier. Deze kunt u hier downloaden of ter plekke ontvangen en invullen.
  • Legitimatie van het kind.

We hopen u binnenkort te zien bij ons op het Sweelinck College!