Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Aanmelden

Groep 8 / Open dagen - Een bewuste keuze

De ene middelbare school is de andere niet. Er zijn vaak grote verschillen in pedagogische benadering, omvang en sfeer. Het belangrijkste van alles is dat uw kind op een school terechtkomt waar het zich helemaal thuisvoelt. En waar het zich onbelemmerd kan ontwikkelen.

Het Sweelinck College is dé school voor mavo en havo in Amsterdam Zuid. Met circa 340 leerlingen zijn we een relatief kleine school, waardoor we veel individuele aandacht kunnen bieden. Bij het Sweelinck College gaat het niet alleen om de intellectuele ontwikkeling, maar ook om de sociale en creatieve ontplooiing van de leerling.

Samen met docenten van het Zuiderlicht College en het Gerrit van der Veen College werken wij aan een
onderwijsconcept waarbij er meer ruimte is voor de  ontwikkeling van het het 'hele' kind.

Kansen

Brugklasleerlingen met een vmbo-t/havo advies krijgen les op havoniveau, maar alle leerlingen in onze brugklassen krijgen
twee jaar de kans om te ontdekken welk niveau het beste bij hen past.

Vind je een vak moeilijk, of heb je bepaalde uitleg nog niet begrepen? Dan kun je twee keer in de week naar de steunlessen komen. Vakdocenten geven dan extra uitleg en helpen jou in korte of langere tijd eventuele achterstanden weg te werken.

Docenten zijn er op uit om leerlingen te blijven helpen hun ambities waar te maken.

Aanmelden

Het aanmelden op de middelbare school is een spannend proces.

Door de centrale loting en matching komt het elk jaar voor dat leerlingen niet worden aangenomen op de school van hun eerste keuze.

Het Sweelinck College loot echter niet. Indien je ons op nummer 1 zet kun je er van uit gaan dat je hier volgend schooljaar kunt beginnen!

Inschrijven

Leerlingen van groep 8 krijgen voor 1 maart het schooladvies.
De aanmeldingsperiode van de gemeente Amsterdam is dit jaar van maandag 6 maart t/m uiterlijk donderdag 16 maart 2023

Voor de aanmelding van uw kind voor de Centrale Loting en Matching krijgt u een mail van de basisschool van uw kind en/of van Stichting ELK (zie ook tijdpad ELK). Wilt u gegarandeerd een plek voor uw kind bij ons op school? Zet het Sweelinck College dan op 1 op de voorkeurslijst. Mocht het u niet lukken om uw kind digitaal aan te melden dan helpt de leerkracht van groep 8 of de intern begeleider van de basisschool u verder.

Sweelinck College