Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Inrichting & Profielen

Ouders

Beste ouder en/of verzorger,
Voor u hebben we de meest gevraagde informatie per onderwerp geordend. Veel informatie die ook in onze schoolgids te vinden is.
Als u nog vragen heeft over bepaalde onderwerpen of de voor u belangrijke informatie niet kunt vinden, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met de teamleider, Mw. J. Noordendorp.

Op de pagina voor de leerlingen staat informatie die ook voor u interessant is. Deze informatie hebben we in leerling taal geschreven en vindt u onder de knop Leerlingen.

Hieronder kunt u ons reglement vinden, in overzichtelijke bestanden.

Schoolregels en Gedragsregels
Social Media reglement
Privacyreglement ZAAM

Daarnaast hebben wij een tevredenheidsonderzoek gedaan onder ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen.
Hieronder kunt u de resultaten bekijken.

Tevredenheidsonderzoek ouders
Tevredenheidsonderzoek leerling

Inrichting & Profielen

Het Sweelinck College is dé school voor mavo en havo in Zuid. Je kunt er terecht met een mavo (=vmbo-t) advies, een gecombineerd vmbo-t/havo advies of een havo advies. Als je een dubbeladvies hebt, dan krijg je les op havoniveau. Maar, welk advies je ook hebt gekregen, alle leerlingen in onze brugklassen krijgen twee jaar de tijd om te ontdekken welk niveau het beste bij hen past.

MAVO

Het mavo-onderwijs (of vmbo-theoretische leerweg) is een vierjarige opleiding waarbij leerlingen aan het eind van de derde klas kiezen voor een bepaald profiel. Leerlingen doen in zes vakken examen en het diploma vmbo-t biedt toegang tot de mbo of de havo. Doorstroom van de mavo 4-klas naar de havo 4-klas kan alleen wanneer de leerling examen heeft gedaan met een extra vak.

De mavo kent vier profielen met verplichte vakken in het profiel. Het Sweelinck College biedt drie profielen aan: Zorg en Welzijn, Economie en Techniek. Alle leerlingen doen examen in Nederlands en Engels. Ze moeten Maatschappijleer afgerond hebben en voldaan hebben aan het programma Lichamelijke Opvoeding, Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Voor het profielwerkstuk moet een leerling een voldoende hebben behaald. Daarnaast doet de leerling examen in verplichte profielvakken en keuzevakken.

HAVO

De havo heeft ook vier profielen, maar het Sweelinck College biedt alleen de profielen Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij aan. De havo heeft ook een tweejarige brugperiode. De derde klas havo rekenen we nog tot de onderbouw, daarna kiest de leerling voor een profiel in de bovenbouw. Alle leerlingen doen examen in Nederlands en Engels. Ze moeten Maatschappijleer afgerond hebben en voldaan hebben aan het programma Lichamelijke Opvoeding, Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB), Maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk. Deze vakken vormen samen één combinatiecijfer. Daarnaast doet de leerling examen in verplichte profielvakken en keuzevakken.