Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Inrichting & Profielen

Ouders

Beste ouder en/of verzorger,
Voor u hebben we de meest gevraagde informatie per onderwerp geordend. Veel informatie die ook in onze schoolgids te vinden is.
Als u nog vragen heeft over bepaalde onderwerpen of de voor u belangrijke informatie niet kunt vinden, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met één van de teamleiders.

Onderbouw: Dhr. Y. Azoubairi (y.azoubairi@sweelinckcollege.nl)
Bovenbouw: Mw. G. Bruijne (g.bruijne@sweelinckcollege.nl)

Op de pagina voor de leerlingen staat informatie die ook voor u interessant is. Deze informatie hebben we in leerling taal geschreven en vindt u onder de knop Leerlingen.

Hieronder kunt u ons reglement vinden, in overzichtelijke bestanden.

Schoolregels en Gedragsregels
Social Media reglement
Privacyreglement ZAAM

Daarnaast hebben wij een tevredenheidsonderzoek gedaan onder ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen.
Hieronder kunt u de resultaten bekijken.

Tevredenheidsonderzoek ouders
Tevredenheidsonderzoek leerling

Inrichting & Profielen

Het Sweelinck College is Dé school voor mavo en havo in Zuid en biedt onderwijs op mavo en havo niveau. Het Sweelinck College heeft een tweejarige brugperiode. Leerlingen met een dubbeladvies (vmbo-t/havo) worden in een havo-klas geplaatst en hebben twee jaar de mogelijkheid om zich te ontwikkelen naar havo niveau óf na twee verder te gaan op mavo niveau.

MAVO

Het mavo- onderwijs (of vmbo-theoretische leerweg) is een vierjarige opleiding waarbij leerlingen aan het eind van de derde klas kiezen voor een bepaald profiel. Leerlingen doen in zes vakken examen en het diploma vmbo-t biedt toegang tot het mbo of havo. Doorstroom van mavo-4 naar havo-4 kan alleen wanneer de leerling examen heeft gedaan met een extra vak.

De mavo kent vier profielen met verplichte vakken in het profiel. Het Sweelinck College biedt drie profielen aan, te weten Zorg en Welzijn, Economie en Techniek. Alle leerlingen doen examen in Nederlands en Engels, moeten Maatschappijleer afgerond hebben en voldaan hebben aan het programma Lichamelijke Opvoeding, Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Voor het profielwerkstuk moet een leerling een voldoende hebben behaald. Daarnaast doet de leerling examen in verplichte profielvakken en keuzevakken.

HAVO

De havo heeft ook vier profielen, maar het Sweelinck College biedt alleen de profielen Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij aan. De havo heeft ook een tweejarige brugperiode. De derde klas havo rekenen we nog tot de onderbouw, daarna kiest de leerling voor een profiel in de bovenbouw.  Alle leerlingen doen examen in Nederlands en Engels, moeten Maatschappijleer afgerond hebben en voldaan hebben aan het programma Lichamelijke Opvoeding, Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk Vormen samen één combinatiecijfer/ Daarnaast doet de leerling examen in verplichte profielvakken en keuzevakken.