Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Ondersteuning

Ouders groep 7/8

Welkom op het Sweelinck College. We stellen ons graag aan u voor; Het Sweelinck College is een kleine mavo-havo school in het centrum van Amsterdam. De school ligt vlakbij het museumplein en is goed bereikbaar met de tram. We zijn Dé school voor mavo en havo in Zuid. Daarmee bedoelen we dat we de enige kleine school zijn met mavo én havo in Amsterdam Zuid.

Onze leerlingen hebben het erg naar hun zin op school. We hebben een goede sfeer en kennen elkaar. In de eerste klas zijn leerlingen snel gewend aan onze school. Leerlingen en ouders zijn zeer positief over de school en zijn tevreden over de sfeer, de begeleiding van leerlingen en het contact tussen de mentor en ouders of verzorgers. Hier vindt u de resultaten van een tevredenheidsonderzoek dat wij hebben gedaan onder onze huidige leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Tevredenheidsonderzoek leerlingen | Tevredenheidsonderzoek ouders

Wanneer u verder zoekt op de verschillende onderwerpen onder de knoppen, krijg u meer informatie over de school. Misschien ontmoeten we elkaar binnenkort!

Leerling ondersteuning

Het Sweelinck College is sterk in begeleiding en ondersteuning. Het ondersteuningsteam, waarin de mentor de spil is, kijkt steeds waar iets extra’s nodig is.

De leerling in beeld
Op het Sweelinck College zitten heel diverse, leuke leerlingen die uit verschillende plekken van onze stad (en omstreken) komen. We zijn een kleine en overzichtelijke school. Leerlingen kennen elkaar goed en de docenten kennen alle leerlingen. Vanuit een goede sfeer, en je veilig en thuis voelen, ontstaat een prettige omgeving om te leren. Schooluitjes, speciale projecten, veel mentor tijd en aandacht voor de sfeer in de klas zijn middelen die we inzetten om een goede leeromgeving te faciliteren.

Mentoruur
Tijdens wekelijkse mentoruren houdt de mentor overzicht over de klas en de ontwikkeling die de leerlingen doormaken. Leerlingen kunnen dan ook alles bespreken dat ze graag willen delen of waar ze vragen over hebben. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Elke week is er tweede mentoruur per week gereserveerd voor werkhouding en – aanpak. Hoe leer je nu eigenlijk? Hoe werken je hersenen, en welke aanpak past bij jou? We streven naar effectief leren en presteren. Niet alleen goede leertechnieken, maar ook een positieve houding en motivatie zijn belangrijk.

De leerling centraal
Voor al onze leerlingen geldt dat ze goed gemonitord worden om zeker te zijn dat ze het onderwijs krijgen wat ze verdienen. Resultaten worden bijgehouden in Magister. De vakdocent, de mentor en het zorgteam bespreken dit regelmatig en trekken snel aan de bel bij opvallende zaken.

Drie keer per jaar zijn er driehoekgesprekken. De leerling, ouder/verzorger en mentor komen samen. De leerling vertelt hoe het gaat en indien nodig wordt een verbeterplan gemaakt.

Aandacht voor rekenen en taal
Leerlingen worden bij aanvang van het eerste schooljaar getoetst op hun taal en rekenvaardigheden met een methode onafhankelijk leerlingvolgsysteem (AMN). Hierbij zorgen heldere rapportages voor inzicht in welke vaardigheden goed beheerst worden en waar extra aandacht nodig is. Omdat deze toetsen tweejaarlijks worden afgenomen kan in voortgangsrapportages de persoonlijke groei van leerlingen betrouwbaar en goed in beeld worden gebracht. De uitkomsten leveren ook mogelijkheid om differentiatiegroepen samen te stellen waarmee extra ondersteuningslessen worden georganiseerd.

Zie in de bijlage alle informatie over de (extra) ondersteuning die wij onze leerlingen kunnen bieden:

Overzicht ondersteuning Sweelinck College