Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Steunles en maatwerk

Leerlingen

Beste leerling van het Sweelinck College. Deze pagina is voor jou om informatie te vinden over het Sweelinck College. Je kunt doorklikken naar de verschillende onderwerpen die je ziet bij de knoppen.

Privacyreglement ZAAM
Social Media reglement

Steunles en maatwerk

Op het Sweelinck College hebben we zowel maatwerkuren als steunuren.

Maatwerk betekent een extra lesuur. In dit uur worden leerlingen uitgenodigd die bepaalde vaardigheden nog niet beheersen die nodig zijn om de reguliere les te volgen. Het is dan ook echt een les.

Het steunuur is een uur waar leerlingen huiswerk of vraagstukken met de docent kunnen doornemen. Het is geen les maar wel een uur waarbij onder begeleiding gewerkt wordt.

Tranjectvoorziening

Onze trajectvoorziening is een binnen-schoolse voorziening voor leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning biedt. De doelstelling is om optimale deelname aan het reguliere onderwijsleerproces in de school te bevorderen. Deze voorziening is 5 dagen in de week geopend tijdens de reguliere lestijden. In de trajectvoorziening bieden wij maatwerk passend onderwijs. Het deelnemen aan de trajectvoorziening gaat altijd in overeenstemming met de leerling, ouders en de school.