Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Aanmelden zij-instroom

Aanmelden zij-instromers

 

Wat leuk dat je je wilt inschrijven op het Sweelinck College. Of we jouw aanmelding in behandeling kunnen nemen hangt van een aantal zaken af. Van het tijdstip waarop, maar ook van de reden waarom.

 

Tijdstippen

Aug/Sept:            alle leerlingen kunnen zich aanmelden voor het lopende schooljaar

Vanaf Okt:           voor het lopende schooljaar kunnen alleen leerlingen die verhuizen zich aanmelden voor beschikbare plekken.

Vanaf April:         alle leerlingen kunnen zich aanmelden voor het volgende schooljaar.

Vanaf Juni:           aanmeldingen worden behandeld en intakegesprekken worden gevoerd.

 

Bij de aanmelding hebben wij de volgende documenten nodig. Zonder deze documenten nemen wij de aanvraag niet in behandeling:

 

Van ouders zelf:

Van school van herkomst

  • Volledig ingevuld schoolwisselaarsformulier
  • Ontwikkelingsperspectief (bij afstroom en aanvullende ondersteuningsbehoefte)
  • Verzuimoverzicht
  • Cijferrapportage
  • Overzicht van logboek kopjes (LVS)
  • Okidoc/ LVS basisschool (alleen bij 1e en 2e klassen)

Indien van toepassing:

  • LWOO verklaring
  • Dyscalculie/Dyslexie verklaring
  • Verklaring overige diagnose (bijv. ADHD)
  • Vakkenpakket (mavo 4, havo 4)

 

Alle documenten kunnen gemaild worden naar: info@sweelinckcollege.nl

 

Plek schooljaar 2022-2023

 

KlasMavoHavo
1jaja
2jaja
3neeja
4neenee
5nee

 

Bij aanmelding gaan ouders akkoord met de schoolregels.

 

Downloads

Aanmeldformulieren Sweelinck College

Leerjaar 2 of 3

Aanmeldformulier-zij-instroom-lj-2-3-2022-2023

Leerjaar 4

Aanmeldformulier-zij-instroom-4-2022-2023

 

Schoolwisselaarsformulier                             https://www.swvadam.nl/onze-scholen/naar-een-andere-school/schoolwisselaarsformulier