Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Aanmelden zij-instroom

Het Sweelinck College heeft een deelraad die bestaat uit:
Fatima el Kabir (OP-lid, voorzitter)
Nicolette Bunnik (OP-lid, secretaris)
Hajet Bensellam (OOP-lid)
Guido Scholtes (oudergeleding)
Heeft u als ouder een vraag, dan kunt u contact opnemen met Guido Scholtes via guido@eyez.nl.

Aanmelden zij-instromers

Wat leuk dat je je wilt inschrijven op het Sweelinck College. Of we jouw aanmelding in behandeling kunnen nemen hangt van een aantal zaken af. Van het tijdstip waarop, maar ook van de reden waarom.

Tijdstippen

Aug/Sept:            alle leerlingen kunnen zich aanmelden voor het lopende schooljaar

Vanaf Okt:           voor het lopende schooljaar kunnen alleen leerlingen die verhuizen zich aanmelden voor beschikbare plekken.

Vanaf April:         alle leerlingen kunnen zich aanmelden voor het volgende schooljaar.

Vanaf Juni:           aanmeldingen worden behandeld en intakegesprekken worden gevoerd.

Bij de aanmelding hebben wij de volgende documenten nodig. Zonder deze documenten nemen wij de aanvraag niet in behandeling:

Van ouders zelf:

 • Aanmeldformulier vindt u bij ‘downloads’ onderaan deze pagina.

Van school van herkomst

 • Volledig ingevuld schoolwisselaarsformulier (zie downloads onderaan de pagina)
 • Ontwikkelingsperspectief (bij afstroom en aanvullende ondersteuningsbehoefte)
 • Verzuimoverzicht
 • Cijferrapportage
 • Overzicht van logboek kopjes (LVS)
 • Okidoc/ LVS basisschool (alleen bij 1e en 2e klassen)

Indien van toepassing:

 • LWOO verklaring
 • Dyscalculie/Dyslexie verklaring
 • Verklaring overige diagnose (bijv. ADHD)
 • Vakkenpakket (mavo 4, havo 4)

Alle documenten kunnen gemaild worden naar: info@sweelinckcollege.nl

Plek schooljaar 2022-2023

KlasMavoHavo
1jaja
2jaja
3neeja
4neenee
5nee

Bij aanmelding gaan ouders akkoord met de schoolregels.

Downloads

Aanmeldformulieren Sweelinck College

Leerjaar 2 of 3

Aanmeldformulier-zij-instroom-lj-2-3-2023-2024

Leerjaar 4

Aanmeldformulier-zij-instroom-4-2023-2024

Schoolwisselaarsformulier                             https://www.swvadam.nl/onze-scholen/naar-een-andere-school/schoolwisselaarsformulier