Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Aanmelden zij-instroom

Aanmelden zij-instromers

Wat leuk dat je je wilt inschrijven op het Sweelinck College. Of we jouw aanmelding in behandeling kunnen nemen hangt van een aantal zaken af. Van het tijdstip waarop, maar ook van de reden waarom.

Tijdstippen

Aug/Sept:            alle leerlingen kunnen zich aanmelden voor het lopende schooljaar

Vanaf Okt:           voor het lopende schooljaar kunnen alleen leerlingen die verhuizen zich aanmelden voor beschikbare plekken.

Vanaf April:         alle leerlingen kunnen zich aanmelden voor het volgende schooljaar.

Vanaf Juni:           aanmeldingen worden behandeld en intakegesprekken worden gevoerd.

Bij de aanmelding hebben wij de volgende documenten nodig. Zonder deze documenten nemen wij de aanvraag niet in behandeling:

Van ouders zelf:

 • Aanmeldformulier vindt u bij ‘downloads’ onderaan deze pagina.

Van school van herkomst

 • Volledig ingevuld schoolwisselaarsformulier (zie downloads onderaan de pagina)
 • Ontwikkelingsperspectief (bij afstroom en aanvullende ondersteuningsbehoefte)
 • Verzuimoverzicht
 • Cijferrapportage
 • Overzicht van logboek kopjes (LVS)
 • Okidoc/ LVS basisschool (alleen bij 1e en 2e klassen)

Indien van toepassing:

 • LWOO verklaring
 • Dyscalculie/Dyslexie verklaring
 • Verklaring overige diagnose (bijv. ADHD)
 • Vakkenpakket (mavo 4, havo 4)

Alle documenten kunnen gemaild worden naar: info@sweelinckcollege.nl

Plek schooljaar 2023-2024

KlasMavoHavo
1info volgtinfo volgt
2info volgtinfo volgt
3info volgtinfo volgt
4info volgtinfo volgt
5n.v.t.n.v.t.

Bij aanmelding gaan ouders akkoord met de schoolregels.

Downloads

Aanmeldformulieren Sweelinck College

Leerjaar 2 of 3

Aanmeldformulier-zij-instroom-lj-2-3-2023-2024

Leerjaar 4

Aanmeldformulier-zij-instroom-4-2023-2024

Schoolwisselaarsformulier                             https://www.swvadam.nl/onze-scholen/naar-een-andere-school/schoolwisselaarsformulier