Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Sweelinckuur

Ouders

Beste ouder en/of verzorger,
Voor u hebben we de meest gevraagde informatie per onderwerp geordend. Veel informatie die ook in onze schoolgids te vinden is.
Als u nog vragen heeft over bepaalde onderwerpen of de voor u belangrijke informatie niet kunt vinden, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met één van de teamleiders.

Onderbouw: Dhr. Y. Azoubairi (y.azoubairi@sweelinckcollege.nl)
Bovenbouw: Mw. G. Bruijne (g.bruijne@sweelinckcollege.nl)

Op de pagina voor de leerlingen staat informatie die ook voor u interessant is. Deze informatie hebben we in leerling taal geschreven en vindt u onder de knop Leerlingen.

Hieronder kunt u ons reglement vinden, in overzichtelijke bestanden.

Schoolregels en Gedragsregels
Social Media reglement
Privacyreglement ZAAM

Daarnaast hebben wij een tevredenheidsonderzoek gedaan onder ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen.
Hieronder kunt u de resultaten bekijken.

Tevredenheidsonderzoek ouders
Tevredenheidsonderzoek leerling

Sweelinckuur (SWK)

Op het Sweelinck College bieden we vanaf de tweede klas een Sweelinckuur aan. Alle leerlingen krijgen deze extra ondersteuning op maat aangeboden. We inventariseren met docenten en de mentor op welk gebied een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Dat kan zijn op het gebied van taal of rekenen, sociale ontwikkeling of extra ondersteuning bij een specifiek vak. Leerlingen worden voor zes weken ingedeeld. Na deze zes weken verlengen we deze extra ondersteuning óf bieden we andere ondersteuning aan.

In de eerste klassen hebben leerlingen geen Sweelinckuur, maar een extra lesuur taal en rekenen. Leerlingen worden getoetst op taal en rekenniveau en krijgen op maat een reken- en taalaanbod.

Het Sweelinckuur is dit jaar tijdens het 4e uur op donderdag.