Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Ouderbijdrage

Ouders

Beste ouder of verzorger, voor u hebben we belangrijke informatie per onderwerp geordend. Informatie die ook in onze schoolgids te vinden is. Wanneer u nog vragen heeft over bepaalde onderwerpen of de voor u belangrijke informatie niet kunt vinden, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met de adjunct-directeur mevrouw G. Bruijne (g.bruijne@sweelinckcollege.nl).

Op de pagina Leerlingen staat informatie die ook voor u interessant kan zijn.

Ouderbijdrage

Amsterdam, september 2020

Beste heer, mevrouw,

We zijn dit schooljaar overgestapt naar een andere manier van factureren van de vrijwillige ouderbijdrage. Factureren gebeurt nu via mail waarin een snelkoppeling staat waarmee u direct via iDeal kunt betalen.

Ook dit schooljaar organiseren we verschillende activiteiten voor onze leerlingen buiten de reguliere lessen. Niet alle activiteiten vallen onder de onderwijsbekostiging. Daarom vragen wij u aan het begin van het schooljaar om een vrijwillige ouderbijdrage voor het Sweelinck College.

Schoolboeken zijn in het voortgezet onderwijs gratis, en worden bij Van Dijk besteld. U hoeft geen borg te betalen. Alleen in de situatie dat een boek kwijt geraakt is of beschadigd is, worden kosten door Van Dijk aan u verrekend.

Via Gemeente Amsterdam kunt u een scholieren vergoeding aanvragen. Dit is een geldbedrag voor Amsterdamse schoolgaande kinderen, bedoeld voor ouders of verzorgers met een laag inkomen. Dit geldbedrag kan besteed worden aan schoolactiviteiten, de ouderbijdrage, sport- of culturele activiteiten. Ook Stichting Leergeld heeft soms de mogelijkheid om kosten te vergoeden. Informatie hierover kunt u bij de gemeente opvragen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Groenewoud directeur

In het bijgevoegde document kunt u de schoolkosten per leerjaar bekijken: Klik hier