Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Over sluiting Sweelinck College

Alle ouders een mail ontvangen over de sluiting van het Sweelinck College. Daarnaast heeft het Parool ook een artikel gewijd aan deze sluiting. Aangezien beide verhalen geen volledige weergave zijn van wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, brengen wij dit bericht naar buiten.

Allereerst vinden wij het ontzettend jammer dat onze leerlingen het nieuws op deze manier hebben moeten ontvangen maar dat kunnen wij niet meer terugdraaien.

Volgens het Parool zou een aantal docenten contact hebben gezocht met de krant om anoniem hun verhaal te doen. Het docententeam heeft hier zijn twijfels over. Het verhaal rammelt namelijk aan alle kanten en levert de school niets op. Het Sweelinck College heeft bijvoorbeeld al een aantal jaar geen havo kans-klas meer en onze leerlingen komen uit alle windstreken en niet grotendeels uit Nieuw West.

Leerlingen kozen en kiezen nog steeds voor het Sweelinck College vanwege de kleinschaligheid. Het Sweelinck College is een school met extra aandacht voor de leerling. In het artikel in het Parool worden onze leerlingen weggezet als lieverdjes waar je maar mee om moet weten te gaan. Hier wordt onze leerlingen enorm tekort mee gedaan. Het Sweelinck College is een doodnormale school. Er heerst een fijne en gemoedelijke sfeer binnen de school. In het artikel wordt gesuggereerd dat dit niet het geval zou zijn, ‘omdat men moet weten dat onze leerlingen schatjes zijn’. Alsof onze leerlingen een handleiding nodig hebben.

Het Sweelinck College is uniek in zijn soort. Het is een multiculturele school die je nergens anders vindt in Amsterdam Zuid. Het is de school waar Badr uit Oost en Daan uit Zuid de grootste lol met elkaar hebben en samen optrekken om hun diploma te halen. Het is een school die staat voor kansengelijkheid en die zijn uiterste best doet om leerlingen hun diploma te laten behalen. Het is de school die representatief is voor het echte Amsterdam.

In het artikel worden de teruglopende leerlingaantallen als reden genoemd voor de sluiting van de school. De suggestie wordt gewekt dat het om een grote daling gaat terwijl het feitelijk om een afname van 50 leerlingen in drie jaar tijd gaat. Het Sweelinck College heeft zich altijd geprofileerd als een kleine school om oog te kunnen hebben voor het individu. Dat is niets nieuws.

Het besluit van het bestuur komt op een moment dat het Sweelinck College juist weer had kunnen groeien qua leerlingaantallen. De uitstroom van examenleerlingen zal dit schooljaar iets minder dan 50 zijn terwijl het Sweelinck College de afgelopen jaren altijd een aanwas van 60/70 leerlingen heeft gehad in leerjaar 1. Daarnaast komt er ook altijd een aanzienlijke groep zij-instroom binnen voor de andere leerjaren. Dit zijn voornamelijk leerlingen die moeten afstromen en bij ons veelal wel een diploma halen. 400 leerlingen of meer voor 2023/2024 was dus zeer realistisch.

Daarnaast wordt er gesproken over tegenvallende examenresultaten. Het Sweelinck College heeft al jaren goede examenresultaten op vmbo-t niveau. Afgelopen schooljaar viel dit voor het eerst tegen, maar dat is niet vreemd

gezien de Covid-jaren die achter ons liggen en waar vooral onze leerlingen onder hebben geleden.

Onze havo resultaten zijn inderdaad nog niet op orde. Ook dit is te verklaren. Het Sweelinck College was voorheen een vmbo-t school. De havo-afdeling is nieuw en nog volop in ontwikkeling. Er is pas 2 keer eindexamen havo gedaan op het Sweelinck College. Bovendien geven wij leerlingen met een vmbo-t/havo advies de kans om bij ons een havodiploma te halen. Dat is kansrijk onderwijs. De onderwijsinspectie had vorig jaar begrip voor deze resultaten en heeft vertrouwen in de toekomst uitgesproken door ons een voldoende te geven voor de havo.

Verder stelt het artikel dat de docenten boos zijn. Dat klopt, want wij willen niet dicht. Het voornemen tot sluiten van het Sweelinck College is nooit met het personeel besproken en komt als donderslag bij heldere hemel. Het docententeam van het Sweelinck College wil doorgaan met het bieden van kansrijk onderwijs aan leerlingen uit alle lagen van de bevolking.

Want wij, wij zijn de stad.
Het voltallig personeel van het Sweelinck College