Leerlingenraad

In de Leerlingenraad zijn de leerlingen vertegenwoordigd door de klassenvertegenwoordigers.

Minimaal een keer per maand komt de Leerlingenraad bij elkaar om te spreken over hoe het gaat op school: waar liggen verbeterpunten, welke daarvan hebben prioriteit en hoe moeten ze worden aangepakt?

Soms komt er een docent of een andere medewerker naar de Leerlingenraad om iets toe te lichten of aan de Leerlingenraad voor te leggen.

De Leerlingenraad is de spreekbuis vanuit de leerlingen richting de schoolleiding. Die heeft veel aan de input van de Leerlingenraad om de school tot een betere, fijnere en succesvollere organisatie te maken.