Verlof en leerplicht

Vakantieverlof buiten de vastgestelde vakanties wordt in principe niet verstrekt.

Vakantieverlof buiten de geplande data mag alleen worden verleend, als er een werkgeversverklaring voor één van de ouders kan worden getoond, waaruit blijkt dat de vakantie binnen de schoolvakanties onmogelijk is. Ook ander extra verlof kan alleen bij hoge uitzondering (bijvoorbeeld om medisch-sociale redenen) worden verleend.

Neemt u in een dergelijk geval tijdig schriftelijk contact op met de betreffende teamleider.  

eastpack

​Alles wat je wilt weten over verlof en leerplicht vind je HIER!