Protocollen en schoolgids

Op het Sweelinck college worden procedures, regels en stappenplannen zoveel mogelijk in protocollen gegoten. Al deze protocollen zijn in dit protocollenboek opgenomen.

Aan het protocollenboek kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een handleiding ter verduidelijking van alle procedures en regels die er zijn op het Sweelinck College.

Dit boek is een levend document en zal doorlopend onderhouden worden. Aan het begin van het schooljaar gaat steeds een nieuw protocollenboek in werking.

Voor schoolse zaken als lestijden, absentie en bevordering verwijzen wij naar de schoolgids en het Erratum.

U kunt alle regels, procedures en stappenplannen vinden in Het Protocollenboek.