Voorlichting pakketkeuze leerjaar 3

Op donderdag 18 januari vindt de jaarlijkse voorlichting plaats voor ouders en leerlingen uit leerjaar 3 over de pakketkeuze. Het is erg belangrijk dat alle leerlingen met hun ouders aanwezig zijn.

De presentatie wordt twee keer gegeven door onze schooldecaan Mw. Bani, die ook eventuele vragen zal kunnen beantwoorden.  

Let svp op hoe laat welke klas verwacht wordt, want niet alle klassen kunnen tegelijkertijd ontvangen worden. Dat zou veel te druk en massaal worden en de bedoeling is dat iedereen voldoende aandacht kan krijgen.

18.30 uur: de presentatie voor klas 3A, 3B, 3C en 3D 

19.30 uur: de presentatie voor klas 3E, 3F en 3G 

Het is uitermate belangrijk dat alle ouders en leerlingen deze avond aanwezig zijn, aangezien de gegeven informatie nodig is om tot een goede pakketkeuze te komen. We hopen u allemaal te zien!

 

donderdag, 11 januari 2018