Aanmelden

Aanmelden voor leerjaar 1

Het Sweelinck College houdt zich aan de Kernprocedure.

U kunt uw kind inschrijven voor de brugklas op het Sweelinck College van maandag 2 maart t/m vrijdag 13 maart, tussen 09.00 - 15.30 uur.

In onderstaand document kunt u ontdekken welke ondersteuning het Sweelinck College biedt.

Overzicht ondersteuning

 

Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.

 

Aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4

Als u uw kind wil aanmelden als zij-instromer, leest u dan even hier welke procedure wij daartoe hanteren.

 Er is zeer beperkt plek in de hogere leerjaren. Of er plek is wordt elk jaar pas duidelijk in mei. Bij eventuele aanmelding voor een hoger leerjaar is het beslist noodzakelijk dat er een ontwikkelingsperspectief van de school van herkomst voorhanden is en dat het advies VMBO-t op regulier onderwijs is. Aanmeldingen zonder de gevraagde documentatie worden niet in behandeling genomen. Bovendien dient de aanmelding door de school van herkomst gedaan te worden. Dit geldt met nadruk voor leerlingen die nu op speciaal onderwijs zitten of onderwijs genieten op een zorglocatie. Het Sweelinck College neemt geen opstromers aan (met opstroom wordt bedoeld: leerlingen die van een lager nivau komen zoals VMBO-kader). Reden hiervoor is dat het vak Frans meestal niet is gevolgd. Voorts wij vinden het niet verantwoord, omdat de kans op afstroom groot is. Dit zou betekenen dat een leerling voor de tweede keer van school moet wisselen. Een aanmelding bij een brede VMBO school is in onze ogen de enige juiste keuze.

Toelating voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte: het Sweelinck College heeft op dit moment geen plek in de hogere leerjaren voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte daar onze capaciteit hiervoor volledig benut is.