Ziek melden

Leerlingen die ziek zijn, moeten voor 8.30 uur telefonisch worden afgemeld door de ouders/verzorgers via telefoonnummer 020-5721150. Er wordt dan een M in Magister ingevoerd. Bij twijfel wordt er teruggebeld naar huis. Er hoeft geen briefje meer worden ingeleverd.

Wanneer een leerling zich gedurende de lesdag wil afmelden omdat hij/zij ziek is, meldt de leerling zich bij de teamleider. Na een gesprekje krijgt de leerlingen eventueel toestemming om ziek naar huis te gaan. Na het verkrijgen van de toestemming meldt de leerling zich bij de balie. Er wordt een M in Magister ingevoerd en er wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers door een medewerker. Pas na toestemming van thuis mag de leerling daadwerkelijk naar huis. Als de leerling na drie dagen nog niet op school is, wordt er weer naar huis gebeld.

Bij een medische afspraak met dokter, fysiotherapie tandarts, orthodontist en dergelijke stellen de ouders/verzorgers school van tevoren op de hoogte via telefoonnummer 020-5721150.

Als een leerling om onbekende redenen absent is, wordt er naar huis gebeld. Als ouders aanhoudend verzuimen de leerling op tijd ziek of om andere reden afwezig te melden, worden de ouders door de leerjaarcoƶrdinator uitgenodigd voor een gesprek.

Wanneer ongeoorloofde absentie (spijbelen) geconstateerd wordt, haalt de leerling het gemiste uur in of maakt strafwerk.

Zorgwekkend verzuim (dit is ongeoorloofd verzuim op drie achtereenvolgende dagen of bij vier opeenvolgende lesweken meer dan 1/8 van de lestijd) wordt via het Leerling Administratie Systeem van de gemeente Amsterdam aan de leerplichtambtenaar gemeld. De school is daartoe verplicht.